Werkloosheid stijgt boven Europees gemiddelde

(tijd) - De werkloosheid in België is voor het eerst in twintig jaar hoger dan in de eurozone. Dat blijkt uit cijfers van het rekenbureau Eurostat en de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OES0). De Europese werkloosheid daalt omdat vooral in Duitsland de economische hervormingen vruchten afwerpen. De Belgische werkloosheid blijft stabiel. Economische groei leidt in ons land tot minder extra jobs dan in andere Europese landen.