Advertentie
Advertentie

Werkloosheid stijgt nog altijd in alle gewesten

(tijd) - België telde eind januari 426.771 uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat is een stijging met 28.625 of 6,85 procent tegenover eind januari 2003. De toename doet zich in alle gewesten voor. Eind januari lag de Waalse werkloosheidsgraad op 18,4 procent, wat exact 10 procentpunt hoger is dan de Vlaamse.