Advertentie
Advertentie

Werkloosheid stijgtin alle gewesten

(tijd) - Het aantal uitkeringsgerechtigde volledige werklozen in België steeg in mei op maandbasis met 2.257 eenheden naar 363.117. Dat blijkt uit de federale werkloosheidscijfers die Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Werkgelegenheid, gisteren bekendmaakte. De toename is merkbaar in alle gewesten. Het aantal werklozen nam in Vlaanderen met 498 toe tot 129.002. In Wallonië kwamen er 1.665 werklozen bij tot 179.403 en in Brussel gaat het om een stijging met 94 tot 54.712.Het gaat om een jaarlijks terugkerende stijging die veroorzaakt wordt door het aflopen van de wachttijd voor de meeste jongeren die in juni vorig jaar hun studies beëindigden. Ook de economische groeivertraging eist nog altijd haar tol. Dat blijkt vooral uit de cijfers op jaarbasis. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in België steeg in de periode mei 2001-mei 2002 met 4,2 procent, hoofdzakelijk veroorzaakt door de sterke toename van de werkloosheid in Vlaanderen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden, de werklozen met en zonder uitkering, steeg op jaarbasis met 4 procent tot 454.724 eenheden. Op maandbasis daalt het aantal niet-werkende werkzoekenden met 6.527 eenheden. De werkloosheidsgraad bedraagt 10,4 procent, dat is 0,4 procent hoger dan een jaar geleden.Onkelinx stipt nog aan dat de jeugdwerkloosheid sterker stijgt dan de algemene werkloosheid, terwijl het aantal langdurige werklozen gunstiger evolueert dan de algemene werkloosheid.