Werkloosheid Verenigd Koninkrijk op laagste niveau in twee jaar

LONDEN (reuter) - In het Verenigd Koninkrijk is de werkloosheid gezakt naar het laagste peil in twee jaar. Het aantal werklozen daalde in mei met 20.100 eenheden tot 2,66 miljoen of 9,4 procent van de beroepsbevolking, het laagste niveau in 26 maanden. In april liep het aantal werklozen met 37.800 eenheden terug en bedroeg de werkloosheidsgraad 9,5 procent.De cijfers, die gisteren door het ministerie van arbeid werden gepubliceerd, werden door minister van arbeid David Hunt positief onthaald. 'De trend is duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk zit op het pad van een duurzame en niet-inflatoire groei'. Het aantal werklozen is de voorbije achttien maanden met 300.000 gedaald, terwijl elders in Europa het legertje werkzoekenden is aangezwollen, aldus nog Hunt.