Advertentie
Advertentie

Werkloosheid Vlaanderen stijgt lichtjes in oktober

(tijd) - Eind oktober telde Vlaanderen 227.900 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 2.403, of 1,1 procent meer dan een maand voordien. Op jaarbasis bedraagt de toename 0,9 procent. De stijging is vooral sterk bij de langdurig werklozen. In deze groep steeg de werkloosheid met 9,4 procent in vergelijking met oktober 1994.Terwijl de werkloosheid in september met 4 procent daalde, vond er in oktober een lichte stijging plaats. Vorige maand kwamen er 2.403 werklozen bij, een stijging met 1,1 procent. De toename ten opzichte van oktober vorig jaar bedraagt 0,9 procent. Een en ander brengt het totaal aantal werklozen in Vlaanderen op 227.900. In die som zitten alleen de zogeheten 'uitkeringsgerechtigd volledig werklozen'. Bruggepensioneerden, oudere werklozen, loopbaanonderbrekers, en deeltijds werkenden komen niet in de statistieken voor.