Werkloosheid: welke transfers?

(tijd) - De Vlaamse werkloze is vaker een loopbaan-onderbreker, een onvrijwillig deeltijds werkloze of een tijdelijk werkloze dan zijn onfortuinlijke Waalse "kollega', die maar al te vaak een rasechte volledig uitkeringsgerechtigde werkloze blijkt te zijn. Dit beeld van de Vlaamse luxe-stempelaar versus de Waalse dopper-dompelaar, werd eerder deze week door de krant "Le Soir' geschilderd in een in Wetstraat-kringen nogal ophefmakend artikel.