Werkloosheid zal in 1996 verder stijgen

(tijd) - Het jaar 1996 zal voor de Belgische economie minder goed zijn dan 1995. De ongunstige internationale omgeving en het pessimisme van de ondernemers en consumenten suggereren dat zowel de uitvoer als de binnenlandse vraag zullen verzwakken. Dit zal tot gevolg hebben dat de economische groei vertraagt tot minder dan twee procent en dat de werkloosheid verder toeneemt.Drie kwartalen reeds brandt de economische activiteit in ons land op een laag pitje. De Nationale Bank raamt dat het bruto binnenlands produkt (BBP) in het tweede kwartaal daalde en verscheidene indicatoren suggereren dat het derde en vierde kwartaal niet veel beter waren.