Werkloosheid

(tijd) - De renteverlaging in de VS kwam voor een aantal waarnemers onverwacht vroeg, omdat die erop gerekend hadden dat de Federal Reserve zeker zou wachten tot na de publicatie van de werkloosheidscijfers, alvorens een beslissing te nemen. Die werkloosheidscijfers worden vandaag gepubliceerd en de meeste economen zijn het erover eens dat de werkloosheid licht hoger zal gaan. De werkloosheidscijfers zijn in het verleden altijd een belangrijk beleidsbepalend element geweest voor de Fed.Terwijl in november nog 4 procent van de Amerikaanse actieve bevolking zonder werk zat, zou dat cijfer in december opgelopen moeten zijn tot 4,1 procent, zo menen de 41 economen die door persagentschap Bloomberg ondervraagd werden. Veruit de meeste analisten opteren voor het gemiddelde cijfer en de maximale afwijking bedraagt 0,1 procent naar boven of naar onder. Een lichte stijging van de werkloosheid met 0,1 procent is nauwelijks problematisch, maar inmiddels blijken steeds meer bedrijven uit diverse sectoren, gaande van kleinhandel over autoconstructeurs tot internetbedrijven ontslagen aan te kondigen. Het aantal ontslagen bij internetbedrijven nam in december voor de zevende opeenvolgende maand toe en lag toen 19 procent boven het peil van november, zo blijkt uit een studie van rekruteringsbureau Challenger, Gray & Christmas. Tegelijk wordt ook het cijfer over het gemiddelde uurloon gepubliceerd. Gemiddeld verwachten de door Bloomberg ondervraagde economen een stijging van het gemiddelde uurloon met 0,3 procent, terwijl de stijging in november nog 0,4 procent bedroeg. Uit die gematigde stijging in de laatste maand van vorig jaar zou nogmaals blijken dat er geen gevaar is voor toenemende inflatie. GVL