Werkloosheidscijfers VS wijzen op snellere economische groei

(reuter/tijd) - In de VS is het aantal banen in augustus met 249.000 toegenomen tegenover een klim met amper 6.000 in juli. Dat is ruim meer dan de verwachte stijging met 168.000 banen. De werkloosheidsgraad daalde van 5,7 procent in juli tot 5,6 procent in augustus, een tiende procent lager dan voorspeld. De evolutie van de NAPM-index en van de voorlopende indicatoren voorspellen echter minder goed economisch weer.Voor het eerst in vijf maanden nam de tewerkstelling in de verwerkende industrie toe: plus 12.000 banen tegenover een verlies van 88.000 in juli. In de dienstensector werden 144.000 banen extra gecreëerd. Het personeel in overheidsdienst groeide met 73.000 als gevolg van het feit dat steeds meer scholen in de VS het nieuwe schooljaar al laten aanvangen in augustus in plaats van in september. In andere sectoren gingen dan weer tienduizenden banen verloren.