Werkloosheidsgraad daalt onder de 10 procent

(tijd) - De werkloosheid tijdens de afgelopen maand november daalde met 2.690 eenheden tot 347.191, een nieuw dieptepunt. Voor het eerst ligt de werkloosheidsgraad tegenover de aktieve bevolking onder de 10% voor het hele land, namelijk op 9,9%. De trend van dalende werkloosheid zet zich nu al sinds het midden van de jaren '80 onverpoosd voort. Wel vertraagt het tempo. In november 1988 bedroeg de daling immers nog 3.579 eenheden.