Werkloosheidsreglement opnieuw aanpassen

(tijd) - De werkloosheidsreglementering wordt opnieuw (lichtjes) aangepast. In het koninklijk besluit van eind vorig jaar komt de nationale overheid een paar maal op het (bevoegheids-)terrein van de gewesten en gemeenschappen. Naast een aanpassing van de werkloosheidsreglementering, starten binnenkort gesprekken over de samenwerking tussen nationale en regionale overheden op het vlak van tewerkstelling.