Werkloosheidsstijging van oktober ook in november bevestigd

BRUSSEL (belga) - In vergelijking met oktober zijn er in de maand oktober nationaal 1.321 werklozen bijgekomen, wat het totaal aantal werklozen op 345.823 uitkeringsgerechtigde werklozen brengt. De stijgende tendens die al in oktober werd opgemerkt blijkt zich dus verder door te zetten. Op de arbeidsmarkt voor jongeren onder de 25 jaar valt er een licht positieve ommezwaai waar te nemen.