"Werkloosheidsverzekering eind '94 put van 40 miljard'

(belga/tijd) - Volgens de werkgeversorganizatie VBO zal het gekumuleerd tekort op de begroting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) tegen eind 1994 oplopen tot 40 miljard frank (exclusief krisisplan). Op vraag van het VBO werd een stand van zaken opgemaakt voor alle opdrachten van de RVA (werkloosheid, brugpensioenen, tewerkstelling).