Advertentie
Advertentie

Werkloze die in de fout gaatkrijgt straks straf op maat

(tijd) - De RVA krijgt meer speelruimte bij het bestraffen van werklozen die de werkloosheidsreglementering overtreden. Door de verlaging van de minimale schorsingstermijn tot een week kan men ook lichte overtredingen aanpakken, die nu ongestraft blijven. Een voorstel van minister van Arbeid Onkelinx om de maximum termijn te halveren tot 26 weken werd slechts gedeeltelijk gevolgd door rest van de regering. Voor een aantal zware overtredingen kunnen werklozen nog altijd een vol jaar hun uitkering verliezen.