Werkloze leraars vlotter naar andere school

(tijd) - Vastbenoemde leerkrachten die hun job kwijt zijn, krijgen het gemakkelijker om opnieuw aan de slag te gaan in een andere school. De regeling voor de reaffektatie van werkloze leerkrachten wordt immers versoepeld. De grote nieuwigheid is dat in het officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijke en provinciale scholen) de overstap van een niet-konfessionele naar een konfessionele school mogelijk wordt.