Werkloze wielrenners worden ambassadeurs

(tijd) - Met de "sponsoring' van de professionele wielerploeg "Vlaanderen 2002 - Eddy Merckx' wil de Vlaamse regering twee vliegen in één klap slaan. De hoge werkloosheid bij wielrenners wordt teruggeschroefd én Vlaanderen krijgt meer naambekendheid in het buitenland. De wielerploeg is een onderdeel van het "jeugd-werkgarantie-plan'. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid kwam als een hoofddoel uit de Vlaamse tewerkstellingskonferentie in maart vorig jaar. Het jeugd-werkgarantie-plan omvat twee luiken. Enerzijds wordt gezocht naar plaatsen voor deeltijds studerenden. Jongeren tussen 16 en 18 die deeltijds leren, zouden in de privé-sektor een deeltijdse leerplaats krijgen. Er zijn echter nog geen jobaanbiedingen. Anderzijds garandeert de Vlaamse regering een job aan jongeren die langer dan twee jaar werkloos zijn.