Werklozen kunnen in ander gewest job zoeken

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren een samenwerkingsakkoord goed met de andere gewesten waardoor werklozen makkelijker een job vinden. Het akkoord is vooral van belang voor Brusselse werklozen en bedrijven in de Vlaamse rand. Uiterlijk over drie maanden moeten ze beterschap merken.