Advertentie
Advertentie

Werklozen vragen hogere uitkering

(tijd) - Enkele tientallen werklozen aangesloten bij de christelijke bond ACV hielden donderdag een ludieke actie om werk te eisen én een welvaartsaanpassing van de werkloosheidsvergoedingen. De manifestatie vond symbolisch plaats voor het Brussels beursgebouw, om de discrepantie aan te tonen tussen het inkomen van werkzoekenden en de opbrengsten die beleggers kunnen realiseren. Uit een gezinsbudgetenquête blijkt dat werklozen wellicht nooit toekomen aan beleggen: nog geen kwart van de werkzoekenden slaagt erin maandelijks meer dan 3.000 frank te sparen.De resultaten van de bevraging zijn misschien enigszins vertekend. In de steekproef van de werklozenpopulatie zitten nogal wat oudere en langdurig werklozen. Maar volgens het ACV doet dat niets af aan de geconstateerde trends. Het gemiddeld inkomen van een gezin waarvan minstens één gezinslid werkloos is, bedraagt bruto 614.925 frank per jaar. Het gemiddeld jaarinkomen van een Belgisch gezin ligt op 1.163.433 frank bruto. Dat komt onder meer omdat werklozen vaak samenwonen met andere werklozen, of met andere mensen die geen inkomen uit arbeid hebben. Twee op drie van de ondervraagde gezinnen moeten rondkomen met alleen vervangingsinkomens (werkloosheid, plus eventueel ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen, ...).