Werklozen vragen meer dan goedbetaalde job

BRUSSEL (tijd) - Werkloos worden is erg, maar in de werkloosheid blijven hangen is nog erger. Sinds jaren vragen bewindslieden, wetenschappers en sociale organisaties zich af hoe men kan voorkomen dat mensen in een werkloosheidsval terechtkomen. Meestal wordt dan aan het soms kleine verschil tussen het vervangingsinkomen en de lage lonen van laaggeschoolden gedacht. Werken wordt daardoor financieel niet aantrekkelijk. Maar behalve die financiële val zijn er nog vele andere werkloosheidsvallen: onaantrekkelijke banen, onvoldoende opleiding, slechte combinatie werk en gezin en mobiliteitsproblemen.