Werklozen worden aktiever begeleid en gesanctioneerd

(tijd) - In tegenstelling tot haar kollega van sociale zaken Moureaux wist minister van arbeid Smet haar strukturele plannen te verwerken in de begroting '93. In de werkloosheidsverzekering zal vooral worden bespaard door de toepassing van het individueel begeleidingsplan, een betere kontrole op de werkwilligheid en de verhoging van de leeftijd voor het brugpensioen. Het begeleidingsplan voor mensen die negen maand werkloos zijn en jonger dan 46 jaar, levert een besparing op van 920 miljoen frank. Om het plan te kunnen doorvoeren, moeten ook wel middelen worden herschikt: het plan kost de werkloosheid namelijk een miljard.