'Werklozen zijn natuurlijke vijand van vakbonden'

LEUVEN (tijd) - 'De werkgevers zien graag een vermindering van de sociale bijdragen, de werknemers willen het liefst almaar minder werken. Elk van de twee groepen zoekt argumenten om zijn doel te bereiken. En dé manier om alle wensen in vervulling te laten gaan, is een link leggen met het algemeen belang, de noodzaak om wat te doen aan de werkloosheid. Maar het is een illusie te denken dat je met loonmatiging of arbeidsduurverkorting de tewerkstelling kan bevorderen.'Al van bij de telefonische afspraak voor een interview liet Jef van Langendonck, professor aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven, weten dat hij nogal wat reserves had bij het - toen nog als ontwerp op tafel liggende - Toekomstcontract voor de Werkgelegenheid. Intussen is duidelijk dat de sociale partners het akkoord niet zullen ondertekenen. Of Van Langendonck dat in zijn argwaan had zien aankomen?