Werkmap vanTractebel-speurder spoorloos

(tijd) - Een werkmap van een speurder die tot eind vorig jaar belast was met het Tractebel-dossier is spoorloos. De onderzoeker merkte de verdwijning een tiental dagen geleden op en maakte een verslag. Het Brusselse parket was gisteren nog niet op de hoogte van de verdwijning.Het Brusselse gerecht onderzoekt sinds eind 1999 de omstandigheden waarin Tractebel in 1996 en 1997 in Kazachstan investeerde. Tractebel diende op dat ogenblik een klacht in tegen een van zijn ex-werknemers omdat hij in het bestek van de investeringen in Kazachstan mogelijk geld had verduisterd. Voor het bekomen van een concessie om een pijpleiding in Kazachstan uit te baten, schakelde Tractebel drie Kazachse consultants in.Tegen de consultants loopt bij de Brusselse onderzoeksrechter Roggen een witwasonderzoek. Toen de rechter in Zwitserland informatie opvroeg, ontdekten het Zwitserse en Belgische gerecht dat 5 miljoen dollar van de commissielonen terug naar België vloeide en mogelijk naar de ex-werknemer.Deze informatie werd bij de klacht van Tractebel gevoegd en leidde tot een onderzoek bij rechter Jean-Claude van Espen. Van Espen nam heel wat bijkomende informatie in beslag bij Pierre Bocquet, de ex-crisismanager van Tractebel voor het Kazachse dossier. Pierre Bocquet werd vorig jaar wekenlang op de rooster over de werkwijze van Tractebel in Kazachstan. De twee speurders die de verhoren uitvoerden, maakten elk een kopie van de verhoren en staken ze in een werkmap. Eén van deze werkmappen is verdwenen. De originele processen-verbaal zitten in het dossier van de onderzoeksrechter. SV