Werknemers autosector scherpen kennis van arbeidsveiligheid aan

BRUSSEL (tijd) - Ongeveer 70 procent van de werknemers uit de auto- en aanverwante sectoren die een opleiding willen volgen, zou dat doen om zijn job veilig te stellen. In dat geval gaat het in de eerste plaats om technische cursussen. De werkgevers zijn veeleer voorstander van een opleiding inzake arbeidsveiligheid. Educam, de stichting voor beroepsopleiding van de sector, speelt daar op in.In opdracht van Educam onderzochten het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en het Research Instituut voor Arbeid en Tewerkstelling (RIAT) de kwaliteit van de arbeid in de bedrijven uit de auto- en aanverwante sectoren (garage, carrosserie, metaalhandel, met uitzondering van assemblage-bedrijven). Die zijn met zo'n 18.000 en tellen samen ongeveer 80.000 werknemers. In 1994 tekenden ze een omzet van 680 miljard frank op. De studie neemt zowel het opleidingsbeleid onder de loep, als de veiligheid en de arbeidsverhoudingen in de sector.