Werknemers Bell Atlantic nog niet aan de slag

WASHINGTON (reuter) - De besprekingen tussen Bell Atlantic, één van de zeven afdelingen van Bell in de VS, en de vakbonden zijn nog niet afgerond. Nog steeds wordt er, nadat vorige donderdag een globaal akkoord was bereikt, onderhandeld op regionaal vlak. Bij de ondertekening van het beginselakkoord stelden de vakbonden een deadline op dinsdagnacht voor de definitieve ondertekening van de regionale overeenkomsten. Pas dan zou iedereen opnieuw aan de slag gaan.