Werknemers beter beschermd tegen blootstelling aan asbest

BRUSSEL (tijd) - Ondanks het vertrek van Margaret Thatcher blijft het sociale Europa in de startbloken steken. Anderhalf jaar na de goedkeuring van het sociaal handvest is er van de uitvoering van het sociaal aktieplan bitter weinig in huis gekomen.