Werknemers diamantnijverheid staken voor eerst in veertig jaar

(tijd) - Bij het diamantbedrijf Obbels in het Kempense Nijlen legden de 62 werknemers vrijdag voor 24 uur het werk neer uit protest tegen het afspringen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de sector. De staking was georganiseerd door de socialistische diamantcentrale, de christelijke bond had te elfder ure afgehaakt. Ook in de Antwerpse diamantwijk waren er acties, maar die beperkten zich grotendeels tot het uitdelen van pamfletten.De vakbondsacties richten zich tegen de wijziging van de wet van 1938 over de arbeidsduur in de diamantsector. De wet verbiedt zowel werkgevers, als werknemers en zelfstandigen om na halfvijf 's namiddags nog te werken. Die strenge beperking kwam er destijds op vraag van de werkgevers, om redenen van productiebeperking. Maar de bijna vijftig jaar oude wet is niet meer aangepast aan de behoeften van de nijverheid. De werkgevers (de Vereniging van de Kempische Diamantwerkgevers (VKD) en het Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD)) dringen daarom aan op meer flexibiliteit.