Advertentie
Advertentie

Werknemers fouilleren raakt maar niet geregeld

(tijd) - Bedrijven die een werknemer of bezoeker controleren bij het buitengaan, verkeren al ruim een jaar in rechtsonzekerheid. Al sinds oktober 2004 discussiëren werkgevers en vakbonden in de Nationale Arbeidsraad over de 'uitgangscontroles'. De werkgevers vinden die broodnodig, want ruim de helft van de Belgische bedrijven heeft last van diefstallen.