Werknemers krijgen inspraak in aanvullend pensioen

(tijd) - Vandaag zal de regering meer dan waarschijnlijk principieel een hervorming van de wetgeving op de aanvullende pensioenen goedkeuren. Hierdoor worden de individuele rechten van de werknemers beter beschermd, worden de bedragen overdraagbaar en krijgen de werknemers inspraak. De tekst wordt allicht de enige van de drie belangrijke pensioenhervormingen die Freddy Willockx zelf nog zal kunnen voorstellen.Minister Willockx heeft de voorbije twee jaar hard gewerkt aan voorstellen 'om de pensioenen betaalbaar te houden'. Zijn plan was opgedeeld in drie belangrijke luiken: de extra-legale pensioenen, de wettelijke pensioenen van de werknemers in de privé-sektor en de pensioenen van de ambtenaren.