Advertentie
Advertentie

Werknemersparticipatie in België: gevallenstudies

Ondernemingsparticipatie past in een moderne visie op ondernemen die tegemoetkomt aan bepaalde maatschappelijke veranderingen, zoals de opkomst van de kennismaatschappij. Daarom gaan steeds meer bedrijven zich buigen over de discussie omtrent participatie in hun onderneming. Deze discussie gaat meestal in de richting van een financiële participatie van de werknemers in het bedrijf, waarbij de werknemers delen in de financiële resultaten van de onderneming, maar daarnaast bestaat er tevens een mogelijkheid om de werknemers structureel te laten participeren. Deze laatste vorm beoogt de deelname van de werknemers aan het beleid van de onderneming. Het is wenselijk dat beide vormen samen voorkomen. Financiële participatie kan verder onderverdeeld worden in meer specifieke vormen zoals winstdeelname, kapitaaldeelname en participatiefondsen. Deze indeling samen met andere relevante begrippen worden in het eerste hoofdstuk behandeld.