Werknemersparticipatie: vraag om meer vrijheidsgraad

Onlangs kondigde premier Dehaene een wettelijk stelsel voor werknemersparticipatie aan. Nodig ook, België is op dat vlak een nakomertje, maar dan eentje dat voor dit feit niet in de watten wordt gelegd. Ondernemers roepen al jaren wanhopig om een fiscaal vriendelijk systeem om hun beste medewerkers ook financieel bij de zaak te betrekken. In welke mate de idee van Dehaene fiscaal vriendelijk zal zijn voor de onderneming, of voor de werknemer, daarover moet nog meer duidelijkheid komen. De bedrijfsverantwoordelijken kijken dan ook ongeduldig uit naar een meer concrete invulling van het nieuwe systeem-Dehaene. De idee op zich vinden ze aanvaardbaar, mits er meer vrijheid geboden wordt om enkele modaliteiten op ondernemingsvlak in te vullen. Dit mag men althans besluiten uit de resultaten van de faxenquête die het Verbond van Kristelijke Werkgevers en kaderleden (VKW) bij een aantal bedrijfsverantwoordelijken deed.