Werknemersstatuut beëindigt wettelijke discriminatie van arbeiders

ANTWERPEN (tijd) - België is een van de weinige landen ter wereld waar een onderscheid bestaat in het sociaal statuut van arbeiders en bedienden. In Nederland en in Duitsland bestaat dat niet. De wetgever had destijds bij de invoering van het bediendenstatuut in 1922 duidelijke bedoelingen. De speciale bescherming moest de bediende losrukkken van de arbeidersklasse om te voorkomen dat 'de werknemer met de hoed' zich zou aansluiten bij de vakbeweging van 'de werknemer met de pet', zo luidde een beschouwing in de Senaat in 1960 bij de invoering van het gewaarborgd weekloon destijds.Het soms discriminerend onderscheid in sociaal statuut tussen bedienden en arbeiders bestaat tot op de dag van vandaag nog onverkort verder, ongeacht alle toekomstcontracten die de regering wil afsluiten. Slechts enkele sectoren pogen nu al verscheidene jaren een brug te slaan. Dit gebeurt voorlopig enkel in de rijkere of beter betaalde sectoren zoals de chemie en de olienijverheid. Voor vrijwel alle andere sectoren is het water nog altijd veel te diep.