Werknemersstatuut bij BASF vlakt verschillen tussen arbeiders en bedienden uit

ANTWERPEN (tijd) - 2.035 arbeiders bij BASF Antwerpen wisselden begin '95 de oude sociale gewaden voor een nieuw kleed, het werknemersstatuuten. Op 1 januari van dit jaar deden 137 arbeiders bij Hercules NV in Kallo hetzelfde . Dit statuut leunt zeer dicht aan bij het bediendenstatuut en komt veel beter tegemoet aan de reële situatie op de fabriek. De overstap is ongetwijfeld een mijlpaal in de sociale traditie van het land. Zowel de twee bedrijven als de vakbonden die dit statuut maandenn zelfs jaren van te voren hebben onderhandeld, steken hun nek uit. De muren tussen het arbeiders- en bediendenstatuut worden gesloopt, voor zover de sociale wetgeving dit toelaat.De sociale dienst van de Federatie Chemische Nijverheid (FCN), maar ook de andere sectoren van het VBO en niet het minst de andere vakcentrales en de sociale wetgever kijken met argusogen hoe dit 'experiment' zal verlopen. Nooit werden zoveel heilige huisjes op sociaal vlak tegelijk ingetrapt als precies bij deze overgang van een arbeiders- naar een werknemersstatuut.