Werknemersstatuut voor advocaat enkel bij wet

(tijd) - De algemene vergadering van de Orde van de Vlaamse Balies formuleert volgende week een antwoord op het plan van de RSZ om vanaf 1 oktober sociale bijdragen te heffen op het inkomen van advocaten die als werknemer worden beschouwd. De Orde van de Vlaamse Balies vreest voor rechtsonzekerheid en willekeur als de RSZ optreedt zonder wettelijke regeling van het sociaal statuut van de advocaat.