'Werknemersvertegenwoordiging moet ekonomische evolutie volgen'

BRUSSEL (tijd) - 'De werknemersparticipatie via ondernemingsraden en syndikale afgevaardigden is geënt op de ekonomische strukturen uit de jaren 60. Nu werken bedrijven echter helemaal anders. Het is niet meer enkel de bedrijfsleiding die beslist. Bedrijven werken ook meer samen met bedrijven uit andere sektoren. De ondernemingsraden en paritaire komitees moeten daar op inspelen.' Dit zegt Guy Haaze, voorzitter van de liberale vakbond. 'Medezeggenschap' is een belangrijk tema tijdens het tweedaagse statutair kongres van de ACLVB dat vandaag begint. Guy Haaze zou eind dit jaar Willy Waldack opvolgen aan het hoofd van de 'Algemene centrale der liberale vakbonden van België'. Door het overlijden van Waldack in april werd Haaze vroeger dan voorzien belast met een zware erfenis. Op het sociaal-ekonomische vlak moet hij de kleinste van de drie vakbonden door de sociale onderhandelingen en -verkiezingen loodsen. Op sociaal-politiek vlak moet hij een weg zoeken in het post-PVV-tijdperk.