Advertentie
Advertentie

Werkonderbreking bij Astra-Deurne

ANTWERPEN (belga) - De zowat 200 werknemers van Heliodrukkerij Astra (Deurne), die deel uitmaakt van de Groep Van Thillo, hebben dinsdagnamiddag gedurende twee uur het werk neergelegd. De aktie werd gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Met de werkonderbreking was bedoeld als protest tegen de werkonzekerheid die er momenteel heerst bij Astra als gevolg van de moeilijkheden waarin de drukkerij Asar te Brussel, deel van dezelfde groep, sinds enige tijd verkeert. Aan de overheid, ondermeer aan de GIMB, is voor Asar steun gevraagd, maar de direktie kreeg daarop nog geen antwoord. Bij de vakbonden is men er van op de hoogte dat in de toekomst werk van Astra naar Asar zal overgeheveld worden, met alle gevolgen vandien voor de tewerkstelling in Deurne. De bonden verwachten van de direktie een ernstig sociaal begeleidingsplan om eventuele afvloeiingen zo goed mogelijk op te vangen. Ook over eventuele mutaties binnen de groep willen de vakbonden met de direktie onderhandelen.