Wessanen scoort 5 procent meer nettowinst per aandeel

(tijd) - Het Nederlandse voedingsconcern Wessanen, genoteerd op Euronext Amsterdam, maakte zijn verwachtingen in de eerste zes maanden waar. De nettowinst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 39,7 miljoen euro (1,6 miljard frank), 3,5 procent meer dan een jaar geleden. Het exploitatieresultaat liep terug van 64,8 tot 63,1 miljoen euro. De nettowinst per aandeel groeide met 5 procent naar 48,6 eurocent (19,6 frank).Hogere dollarDe hogere wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro had een gunstig effect op de resultaten in het afgelopen halfjaar. Het boekjaar 2001 is het eerste jaar waarin Wessanen goodwill als gevolg van overnames in de activa opneemt en afschrijft. Daardoor verscheen in de eerste helft een bedrag van 0,6 miljoen euro aan afschrijvingen op goodwill in de exploitatiekosten. De exploitatiewinst van de hoofdactiviteiten - Leerdammer Company en de Amerikaanse zuivelbedrijven niet meegerekend - viel 19,7 procent hoger uit.Wessanen sloot de eerste helft af met een omzet van ruim 2,1 miljard euro, een groei met 13,4 procent. Acquisities en hogere wisselkoersen hadden een positieve uitwerking op de omzet. Er was echter een negatieve autonome groei van 1,8 procent, onder meer door de lagere omzet bij de Amerikaanse afdeling natuurlijke & speciale voeding. De ongunstige omstandigheden op de markt voor vitamines en supplementen waren ook een tegenvaller.De voedingsgroep verwacht dat haar hoofdactiviteiten het jaar afronden met 15 procent meer exploitatiewinst. Wessanen rekent voor heel het jaar op een nettowinst tussen 75 en 80 miljoen euro, rekening houdend met de verkoop van aandelen in het Italiaanse Campari, de verwachte afstoting van de Amerikaanse zuivelbedrijven en de aanzienlijk lagere winstbijdrage van de kaasmaker Leerdammer Company.