West-Europa maakt zich zorgen over kost van Duitse eenmaking

(tijd/reuter) - De snelheid waarmee de twee Duitslanden afstevenen op een monetaire unie veroorzaakt grote onrust en bezorgdheid in West- Europa. Gevreesd wordt dat de Duitse muntunie de financiële stabiliteit in het gedrang kan brengen, waarop de Europese Gemeenschap gebouwd is.