WEST-VLAANDEREN - De brutoconjunctuurcurve voor West-Vlaanderen bereik

te in juli 2001 een waarde van 8,8. De waarde steeg iets ten opzichte van mei en juni 2001 en de snelle daling van de brutowaarden leek enigszins gestopt. Maar de recente resultaten van augustus tonen opnieuw een forse verslechtering van de brutowaarde (-15,0).De afgevlakte curve, die met enkele maanden vertraging berekend wordt, daalt nog steeds onafgebroken sedert mei vorig jaar. Dat meldt de GOM West-Vlaanderen. Conjunctuuranalisten menen dat - rekening houdend met de vorige conjunctuurgolven - de economische activiteit vanaf begin volgend jaar opnieuw aantrekt, tenzij de aanslagen in de VS de groeivertraging bestendigen en het herstel daardoor langer op zich laat wachten. Eind augustus 2001 telde West-Vlaanderen 30.183 werklozen (niet-werkende werkzoekenden). Al verscheidene maanden wordt de afname van de werkloosheid op jaarbasis kleiner. De cijfers voor september 2001 bevestigen die trend. Voor het eerst is er geen daling meer op jaarbasis, maar een stijging van het aantal werklozen: in West-Vlaanderen waren er 6,5 procent meer werklozen dan in september 2000, in het Vlaamse Gewest 8,6 procent meer. ANTWERPEN - Boekhoudkantoren in de gerechtelijke arrondissement Turnhout en Bergen kunnen voortaan nieuwe inschrijvingen in het handelsregister nagenoeg volledig regelen via het internet. Volgend jaar moeten alle griffies op het systeem worden aangesloten. Iedereen kan voortaan ook via het net nagaan tot welke rechtbank hij of zij zich, al naargelang diens woonplaats, moet richten.De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), stelde beide projecten maandag voor. Ze passen allebei in de vereenvoudiging van de overheidsadministratie en de digitalisering van Justitie.www.just.fgov.beVLAAMS-BRABANT - Het Tiense stadsbestuur plant een vorm van gemeentelijk referendum over de plannen die het koestert voor de aanleg van een parking onder de Grote Markt. Dat besliste het schepencollege.Wegens de zware kosten wil het college een eenvoudiger versie van wat wettelijk voorgeschreven is. Het zal hierover binnenkort een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.