WEST-VLAANDEREN - Het aandeel van de niet-havengebonden bedrijven in d

e omzet en toegevoegde waarde in de regio Oostende neemt elk jaar toe en bedraagt al 80 procent. Dat blijkt uit een evaluatie van professor Georges Allaert (RUG) van de bedrijfseconomische gegevens van de bedrijven in Oostende.Allaert voert al 10 jaar een studie uit op basis van de gegevens van de Trends Top 5000. Voor Oostende onderzocht hij de gegevens van 24 bedrijven rond de haven met een omzet van meer dan 10 miljoen euro. Vorig jaar waren er nog 32 bedrijven in de regio met meer dan 10 miljoen euro; nu nog 24. Er is een vermindering te noteren van de economische beslissingskracht in de regio, aldus Allaert.Voorts stelt Allaert vast dat de omzet, toegevoegde waarde en tewerkstelling van de havengebonden bedrijven terug is gelopen tot 20 procent van alle onderzochte bedrijven. Tien jaar geleden was dat nog 75 procent.Voor de Oostendse haven stelt de RUG-professor vast dat ze meer een ro-ro-haven dan een passagiershaven is geworden. Hij pleit voor een intense samenwerking tussen de havens van Oostende en Zeebrugge en voor overleg tussen Oostende en zijn buurgemeenten voor de ontwikkeling van het gebied.ANTWERPEN - Het Strategisch Plan Arrondissement Mechelen (SPAM) is begonnen met de opstelling van een dynamische en grafische inventaris van alle economische bedrijvigheid in het arrondissement Mechelen. Het project Dynamische inventaris bedrijven arrondissement Mechelen (Dibam) krijgt de steun van de Vlaamse regering, de provincie Antwerpen en de Intercommunale voor het gewest Mechelen en omgeving (Igemo). Dat overzicht is belangrijk omdat Mechelen sinds kort de eerste groeipool in Vlaanderen is geworden, zegt Hans de Hondt, de coördinator economische expansie bij SPAM.De basisinventaris van de bedrijventerreinen waarover de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (GOM) beschikt, is provinciaal gericht en beperkt zich tot de omschrijving van de bedrijventerreinen en de opsomming van de gevestigde bedrijven. Dibam wil deze inventaris snel uitbreiden, verfijnen en dynamisch maken zodat de vestiging van nieuwe bedrijven beter kan worden gestuurd. Dibam wordt afgestemd op de GOM-inventaris maar zal dat bestand verrijken met relevante gegevens, zodat de inventaris kan dienen als instrument voor potentiële investeerders die een vestigingsplaats zoeken, voor de optimale invulling van de bedrijventerreinen, de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en de mobiliteit van de werknemers. De overheid kan Dibam gebruiken om vestigingstoelatingen te verstrekken.Dibam-project van het Strategisch Plan Arrondissement Mechelen (SPAM), Hans de Hondt, coördinator economische expansie, tel. 03/860.02.31, e-mail: hans.de.hondt@spam.be