WEST-VLAANDEREN - In het kader van het Europese Interreg III-programma

werd recentelijk het demonstratieproject Milieuclusters op bedrijventerreinen van de GOM-West-Vlaanderen voor subsidie goedgekeurd. Dat grensoverschrijdende project opent perspectieven om op drie clusters van bedrijventerreinen potentiële milieusamenwerkingsverbanden op hun haalbaarheid te onderzoeken. In een eerste fase zullen bedrijven doorgelicht worden naar samenwerkingskansen. Tijdens die audits zullen ook individuele verbeteropties worden gesignaleerd aan bedrijven. Samenwerking kan betrekking hebben op energie- en waterbeheer, beter afvalbeheer, emissiereductie, groeninkleding, een gecentraliseerd meetsysteem voor bodem- en waterverontreiniging, enzovoort.Voorstelling van het project gebeurt op 11 maart in Brugge, op 12 maart in Gent en 27 maart in Zeeland. Info: GOM-West-Vlaanderen, 050/36.71.30 of philippe.tavernier@gomwvl.beANTWERPEN - De Womed Award, de bekroning van de vrouwelijke zelfstandige ondernemer van het jaar, is toegekend aan Karin Zoons, de zaakvoerster van Satrima uit Mechelen. De prijs, een initiatief van het Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen (Cezov) en de Vlerick Leuven Gent Management School, bekroont een ondernemende vrouw die zich onderscheidt door haar leiding, maatschappelijke inzet en het vinden van een evenwicht tussen privé- en beroepsleven. Satrima richt winkels, kantoren, horeca-zaken en woningen in en heeft 15 werknemers. Zoons wordt vooral geprezen omdat ze haar medewerkers actief in het beleid betrekt.VLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant lanceert in samenwerking met drie privé-bedrijven voor afvalinzameling, OVAM en STIP, het gewestelijke informatiepunt voor afval en emissiepreventie, de campagne PapierSlag om kantoren ertoe aan te zetten papierafval apart in te zamelen. Kantoren die deelnemen, krijgen gratis papierafvalbakjes, materiaal voor interne communicatie en preventietips.Volgens de initiatiefnemers zijn vele kantoren zich niet bewust van de wettelijke verplichting tot het scheiden van het papierafval van het restafval en de kostenbesparing die met de selectieve verwijdering en het hergebruik van papier gerealiseerd kan worden. Een gemiddeld kantoor verbruikt jaarlijks 15 ton papier. Papier is goed voor 80 procent van het kantoorafval.In het kader van dit project, dat zes maanden loopt, wil men 450 ton papier voor recyclage inzamelen. Om te symboliseren dat hiermee ook bomen gespaard worden, werd woensdag bij de lancering van het project een boom geplant in het provinciaal domein van Kessel-Lo.