Advertentie
Advertentie

West-Vlaanderen is in zijn nopjes met toerisme zonder grenzen

In Interreg II, het programma dat volgend jaar begint te lopen in de Euregio Scheldemond, laat de Europese Commissie ruimte voor nieuwe accenten. Het economische uitgangspunt kan uitgebreid worden met thema's zoals gezondsheidszorg, cultuur, media enz. De provincie West-Vlaanderen, een van de stuwende partners in het Interreg-programma, was vragende partij voor een verbreding van het werkterrein tussen de grensgebieden. Het provinciebestuur vindt de creatie van een breed maatschappelijk draagvlak van vitaal belang voor een effectieve samenwerking tussen Vlaanderen en Zeeland met uitstraling naar een groot publiek. Toerisme blijkt in de praktijk het raakvlak te zijn waarin Zeeland en West-Vlaanderen elkaar het best vinden. Zo luidt het betoog van Marie-Claire van der Stichele-De Jaegere, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen en Griet de Smidt, Interreg-coördinator voor de kustprovincie.HET INTERREG-PROGRAMMA voor de Euregio Scheldemond is in een overgangsfase. Interreg I is afgerond (sommige projecten zijn nog aan het uitbollen) en opvolger Interreg II kreeg van de Europese Commissie toestemming om effectief te starten vanaf januari 1996. Het nieuwe Interreg-programma moet in de visie van de overkoepelende stuurgroep 'wervend' zijn, wat betekent dat het moet uitdagen tot nieuwe initiatieven gedragen door de basis. Promotie en voorlichting over de interactie tussen Zeeland en West- en Oost-Vlaanderen zullen in het nieuwe programma veel aandacht krijgen. Inhoudelijk ligt de nadruk op de thema's milieu, versterking van de economische structuur en maatschappelijke integratie.