West-Vlaanderen legt uitstekende werkgelegenheidscijfers voor

BRUGGE (belga/tijd) - De provincie West-Vlaanderen deed het economisch uitstekend in 2000. Werkgelegenheid, werkloosheid en conjunctuur kenden een positieve ontwikkeling. Voor de tewerkstelling in West-Vlaanderen was het zelfs een schitterend jaar, zei Jan Callens, administrateur-generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen donderdag bij de voorstelling van het jaarverslag 2000 van de GOM.Uit de jaarlijkse bedrijfsenquête blijkt dat de industriële tewerkstelling in de provincie met 3 procent aangroeide (ruim 3.000 personen). De toename zit in alle sectoren, met uitzondering van de confectienijverheid, en in alle grootteklassen van bedrijven. De grootste stijging deed zich voor bij bedrijven die tussen 20 en 49 en tussen 500 en 999 personen in dienst hebben. Vooral vrouwelijke, langdurige en laaggeschoolde werklozen profiteerden van de daling van de werkloosheid. Ten opzichte van 1999 daalde de werkloosheid in West-Vlaanderen met 3.202 personen of 7,1 procent. De provincie presteerde met 6,3 procent werklozen beter dan België en Vlaanderen. De regios Diksmuide en Ieper maakten de grootste vooruitgang. Uit de conjunctuuranalyse blijkt dat alles erop wijst dat de West-Vlaamse economie, na forse groeiversnellingen, overschakelt op een gematigder tempo. Waakzaamheid is geboden maar voor ongerustheid is het volgens Callens nog te vroeg. De conjunctuurcurve behaalde in 2000 immers waarden die de jongste decennia nooit werden gehaald. KB