WEST-VLAANDEREN - Meer dan de helft van de centen die het toerisme in

en naar Vlaanderen oplevert, komt van het toerisme aan de kust, maar op het niveau van het zakentoerisme blijft de Vlaamse kust fel achter op Brussel, Antwerpen en Gent. Om daar een mouw aan te passen, is op initiatief van de Vlaamse minister van Toerisme, Renaat Landuyt, een samenwerkingsakkoord afgesloten met Westtoer (het West-Vlaamse provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie), de kustgemeenten en de privé-sector aan de kust. Voorlopig zes (van de tien) kustgemeenten en 32 particuliere partners (vooral hotels) stappen mee in het net concept. Uit een eerste inventaris bleek overigens dat 90 toeristische bedrijven aan de kust op deze markt actief zijn. Negentig procent van de zakentoerismeactiviteiten aan de kust wordt georganiseerd door en voor Belgische bedrijven. De nieuwe brochure Meetcentives Kust 2002 licht een brede waaier aan faciliteiten voor MICE toe. De brochure is gratis te verkrijgen bij Westtoer Infodienst Congres-en Seminarietoerisme, Postbus 190, 8000 Brugge, tel. 050/38.02.96.VLAAMS-BRABANT - Van de 600 ex-Sabeniens die een beroep deden op de tewerkstellingscel die in Leuven werd opgericht voor de werknemers uit het arrondissement Leuven en de provincie Limburg, hebben er na twee maanden al meer dan 100 opnieuw werk gevonden. 250 vonden de weg naar vorming. De meerderheid opteerde voor een burotica-opleiding. Al meer dan een derde van de circa 1.600 Sabena-werknemers uit de regio deed al een beroep op de cel. De cel heeft 8 begeleiders van wie 2 VDAB-outplacementconsulenten en 6 ex-Sabena-werknemers.ANTWERPEN - De Kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen-Waasland vraagt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM om haar beslissing het aantal vluchten van Antwerpen naar Amsterdam/Schiphol te verminderen, te herzien. De Antwerps-Wase Kamer gelooft niet dat een treinverbinding van Antwerpen naar Amsterdam/Schiphol een alternatief biedt. De Kamer vraagt KLM rekening te houden met het belang van het diamanttransport en de hubfeeder.De beslissing van KLM vloeit voort uit het gebrek aan visie dat de Vlaamse regering aan de dag legt met betrekking tot de regionale luchthavens in Vlaanderen, vindt de Kamer van Koophandel en Nijverheid.