WEST-VLAANDEREN - Meer toeristen vinden de weg naar de Belgische kust,

maar de gemiddelde verblijfsduur in hotels, kampeerterreinen en vakantiewoningen gaat erop achteruit. Dat is een van de voornaamste vaststellingen van het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de kust. Een van de doelstellingen van het beleidsplan is die daling tegen te houden en om te buigen naar een groei van 6 procent tegen 2006. Een andere betrachting is het aantrekken van nieuwe doelgroepen. In het beleidsplan staan 8 strategieën om de kust beter te verkopen. Het toerisme aan de kust kan volgens de plannenmakers ook aangezwengeld worden met de beperkte uitbouw en het aantrekkelijker maken van de bestaande kustjachthavens in Nieuwpoort, Zeebrugge, Blankenberge en Oostende.ANTWERPEN - De werken aan de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven kunnen op zijn vroegst in 2005 starten. Afhankelijk van de financieringsvorm duurt de aanleg van de 28 kilometer lange goederenverbinding vijf of zeven jaar.De tweede spoorverbinding tussen het rangeerstation Antwerpen Noord en de spoorlijn Lier-Aarschot moet de overbelaste lijn 27A tussen Antwerpen Noord en Mortsel vervangen. Deze lijn is niet alleen verzadigd, maar ook erg kwetsbaar: als er iets op de lijn gebeurt, is de hele toegang tot de Antwerpse haven geblokkeerd. Door de nieuwe lijn kan in de toekomst nog meer goederenverkeer via het spoor verlopen, klinkt het.VLAAMS-BRABANT - Het Tewerkstellingspact Vlaams-Brabant heeft bij de Europese Commissie subsidiedossiers ingediend voor een totaalbedrag van 3 miljoen euro met het oog op de economische en sociale reconversie van de regio na het faillissement van Sabena. Naast economische projecten zoals bedrijvencentra, herinrichting van industrieterreinen, vorming voor startende ondernemers en dergelijke richten diverse aanvragen zich op ondersteuning van de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt die door de komst van de Sabena-werklozen veel moeilijker werk vinden.Het Tewerkstellingspact heeft de voorbije maanden ook heel wat lobbywerk verricht bij de bevoegde Vlaamse ministers om dossiers met betrekking tot aanleg van bedrijventerreinen en ontsluiting te deblokkeren. Bij minister van Economie Jaak Gabriëls, minister van Openbare Werken Steve Stevaert en minister van Ruimtelijke Ordening en innovatie Dirk van Mechelen hebben wij voor een aantal voorstellen een gewillig oor gevonden. Zo hebben ze bijvoorbeeld beloofd snel werk te maken van het spoor tussen de luchthaven van Zaventem en Antwerpen en de verbetering van de wegontsluiting van de luchthaven. Ook is er terug een opening voor aanleg van het bedrijventerrein in Westrode, zei gouverneur Lodewijk de Witte, die het pact voorzit.WEST-VLAANDEREN - De gemeenteraad van Brugge heeft dinsdagavond de schets goedgekeurd voor de oprichting van een hoofdkwartierzone, een nieuw bedrijvencentrum op een terrein van ongeveer 50 hectare aan het verkeersknooppunt E40-E403. Grote bedrijven zouden er hun hoofdkwartieren vestigen.LIMBURG - De gemeenten Lanaken en Maastricht onderzoeken de mogelijkheid om een grensoverschrijdend bedrijventerrein van zon 70 hectare op de grens van België met Nederland te realiseren. De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) afdeling Limburg gaat het project bij de Vlaamse en Nederlandse overheden bepleiten.Voor de realisatie van het bedrijventerrein moet de zone tussen het Albertkanaal en de Nederlandse grens wel nog gedeeltelijk herbestemd worden, van landbouwzone naar industriezone. Een gedeelte van het gebied is al ingekleurd als industriezone en kleireservegebied, maar naar schatting 30 hectare heeft nog de bestemming landbouwzone.