WEST-VLAANDEREN - Uitzendkrachten die geen eigen vervoermiddel hebben

en met het openbaar vervoer ook niet bij een kandidaat-werkgever geraken, kunnen in Kortrijk voortaan gratis een beroep doen op de uitzendbus. Het project staat open voor alle uitzendbedrijven, maar voorlopig nemen in Kortrijk enkel Randstad en ADMB Interim eraan deel.De uitzendbus is een minibus die maximum acht personen naar een bedrijf kan brengen binnen een straal van 30 à 40 kilometer. De chauffeurs van de bus worden via de Lokale Werkwinkel Kortrijk en het Kortrijkse OCMW gerekruteerd uit kansarme groepen en krijgen een voltijds contract bij de VZW Sociale Economie Oostende (SEO). SEO, dat in 1998 in de regio Oostende al met een uitzendbus startte, zorgt voor de praktische uitwerking en coördinatie. In de Oostendse regio rijden tien uitzendbusjes en elf chauffeurs met een Smet-baan rond. Dagelijks worden 150 uitzendarbeiders vervoerd.ANTWERPEN - In de aanwezigheid van de Vlaamse minister van Economie, Dirk van Mechelen, en de Antwerpse burgemeester, Leona Detiège, heeft de kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen Waasland donderdagavond het boek In de ban van Mercurius voorgesteld. In dat boek schetsen professor Gerda Devos en Ilja van Damme de geschiedenis van de koophandelskamer, die dit jaar haar tweehonderdste verjaardag viert.Al tweehonderd jaar buigt de kamer zich over dezelfde vraagstukken, zeggen de schrijvers. Themas zoals de uitbreiding van de haven, de luchthaven van Deurne, betere verbindingen met het hinterland en de mobiliteit.Bovendien kondigt de kamer aan dat alle documenten na inventarisatie bezorgd zullen worden aan het Rijksarchief, waar ook de archieven van de andere koophandelskamers bewaard worden.