WEST-VLAANDEREN - Veurne is de sterkste zakenstad van België, zo blijk

t uit een onderzoek van het weekblad Trends. In de Top 100 van sterkste zakensteden laat de gemeente uit de Westhoek grote agglomeraties als Brussel, Antwerpen, Gent, Namen en Luik ver achter zich. Ook het Limburgse Bilzen en het West-Vlaamse Kuurne scoren goed. Het dossier werd opgemaakt in samenwerking met het handelsinformatiebedrijf Dun en Bradstreet. Dat stelde op basis van gegevens van de Nationale Bank een economische gezondheidsindex van de Belgische gemeenten en steden op. Per locatie werden vier ratios berekend. Er werd beoordeeld hoeveel procent van de bedrijven in een gemeente winst behaalde en hoe dit percentage zich ontwikkelde ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarnaast keken de onderzoekers door een score en de betalingsindex naar een gemiddelde financiële sterkte van bedrijven en naar het betalingsgedrag. De analyse werd beperkt tot de 200 plaatsen met minimum 150 bedrijven.Volgens de onderzoekers heeft Vlaanderen een heel sterk industrieel basisweefsel, dat reikt tot aan de kleinere kernen en zelfs tot in het buitengebied. In Wallonië ontbreekt zon structuur. De grote industrie blijft er geconcentreerd rond grote agglomeraties. Ook blijkt uit de studie dat de havensteden het slecht doen. Gent is op de 100ste plaats de eerste havenstad. WEST-VLAANDEREN - Het West-Vlaamse risicokapitaalfonds Creafund en de GOM West-Vlaanderen hebben samen Flanders Business Netwerk VZW opgericht. FBN VZW helpt startende en groeiende bedrijven bij hun zoektocht naar kapitaal en begeleiding door een business angel. Het prille initiatief richt zich in eerste instantie tot West-Vlaamse ondernemers die een kapitaalsinjectie zoeken tussen 500.000 en 20 miljoen frank. De VZW opereert als draaischijf tussen vraag (starters en doorgroeiers) en aanbod (particuliere kapitaalverschaffers). Dit project kreeg een officiële erkenning van de Vlaamse overheid als Business Angels Netwerk, wat de weg vrijmaakt voor overheidssubsidies. Manager van Flanders Business Netwerk is Ignace Lootvoet, die eerder actief was bij de beroepsvereniging van landbouwmachines Fedagrim/Agribex. De zetel van FBN VZW is in het Innovatie en Incubatiecentrum van de GOM in Kortrijk. Inlichtingen: www.fbn.be. of tel. 051/26.20.49