Westduitse industriële produktie doet het goed

BONN/WIESBADEN (reuter) - De Westduitse industriële produktie tekende in november een maand-op-maandklim op van 1,2 procent na een herziene stijging van 0,2 procent in oktober. In november 1990 lag de industriële produktie 0,4 procent onder het peil van oktober 1990. Ekonomen hadden rekening gehouden met een toename van 0,5 procent tijdens de voorbije maand november. Volgens het Duitse ministerie van ekonomische zaken tekende de industriële produktie een jaar-op-jaarstijging op van 2,3 procent. Het ministerie schreef de goede prestatie van de maand november vooral toe aan de toename met 1,5 procent van de produktie van de verwerkende nijverheid.