Westduitsers konsumeren meer en sparen minder

De Westduitse gezinnen hebben tijdens het eerste halfjaar meer gekonsumeerd en minder gespaard, zo schrijft de Bundesbank in haar maandelijks rapport. "De partikuliere gezinnen hebben bijna al hun extra inkomen gebruikt voor konsumptie-uitgaven.' Tijdens de eerste helft van het jaar is de konsumptie met 1,5 procent gestegen in vergelijking met het tweede helfjaar van 1987, toen de konsumptie zich reeds op een hoog peil bevond.