Westerlund mikt op groei in China

(tijd) - Westerlund is een van de grootste overslag- en distributiebedrijven van woudproducten in Europa. Vorig jaar besliste het bedrijf van de familie Westerlund de focus te verschuiven van stouwerij naar logistieke activiteiten. Frankrijk en China zijn de grootste groeipolen. De intrede van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) moet dat groeiproces versnellen.