Advertentie
Advertentie

Westkrediet trekt kapitaal op

(tijd) - De Waregemse spaarbank Westkrediet heeft haar toegestaan kapitaal verdubbeld tot 400 miljoen frank. Op een buitengewone algemene veragdering is ook beslist een kapitaalverhoging tot 200 miljoen frank door te voeren. Dat gebeurde in drie stappen. Eerst werden gewone aandelen uitgegeven ten belope van 86.400 frank. Vervolgens vond een uitgifte van bonusaandelen plaats voor een bedrag van 19 miljoen frank. Dat gebeurde via de omzetting van herwaarderingsmeerwaarden op onroerende goed in kapitaal. Ten slotte volgde een uitgifte van gewone aandelen ten belope van 26,9 miljoen frank, wat het geplaatst kapitaal op 200 miljoen bracht. De kapitaalverhoging heeft tot doel de groei van de spaarbank te financieren. Volgens een woordvoerder van Westkrediet dikten de deposito's vorig jaar met circa 50 procent aan. Op de buitengewone algemene vergadering werden nog een aantal statutaire wijzigingen doorgevoerd, zoals de formalizering van het direktiekomitee.